از ایده تا دوخت

همراه با من از طراحی تا دوخت لباس

طراحی، الگوسازی و دوخت

بخش از ایده تا دوخت جایست که شما مراحل تولید لباس را همراه با من تجربه می کنید. این مراحل شامل کشیدن طرح اولیه، طراحی الگو برای طرح مد نظر و در نهایت دوخت آن است.

هر پروژه در سه مرحله ارائه می شود :

  • مرحله اول طراحی و تصویرسازی ایده
  • طراحی الگو برای لباس
  • مراحل دوخت لباس
اگر شما هم مقل من عاشق خیاطی هستید و می خواهید با طراحی الگو، آزادی بیشتری برای خلق ایده های خود داشته باشید با من همراه شوید تا به تجربه و توانایی لازم برای طراحی لباس دست یابید.

آنچه که شما از طراحی و ترسیم مد خواهید آموخت